Logo FOD Economie

Contact

FR

Jaarverslag 2019

De FOD Economie 

Logo FOD-SPF Economie

Jaarverslag 2019  

De FOD Economie

De FOD Economie als beschermer 

Faillissement Thomas Cook: duidelijke informatie voor de gedupeerden  

Het faillissement van de touroperator in het najaar van 2019 veroorzaakte een aardschok in de Belgische reissector. Heel wat klanten in moeilijkheden kregen dankzij de FOD Economie de nodige praktische informatie. 

Meer weten
Illustration Cook

Vuurwerk: #KnallerBeste wensen van de FOD Economie

Elk jaar veroorzaakt amateurvuurwerk verwondingen op oudejaarsavond. Om dat feestje niet te verknallen, zetten we enkele voorzorgsmaatregelen op een rij.

campagnebeeld Vuurwerk

Fake incassobureaus: oplichting, bedreigingen en intimidatie

Een van de meest voorkomende zwendelpraktijken in België in 2019: nepincassobureaus bellen burgers op om geld af te persen onder het voorwendsel van onbetaalde rekeningen of schulden. Onder druk zwichten sommige mensen en laten ze zich beetnemen.

valse-incasso? echte-oplichting

Factuurfraude: oplichterij die bedrijven en hun klanten treft

U hebt uw rekening betaald, maar de onderneming beweert van niet? Of omgekeerd, uw klant beweert te hebben betaald, maar u hebt niets op je rekening ontvangen? Wellicht bent u een van de vele slachtoffers van factuurfraude. De FOD Economie geeft u tips.

Genoeg van ongewenste reclameoproepen?

Bent u het beu om constant gebeld te worden door allerhande televerkopers? Schrijf u dan in op de "Bel me niet meer!”-lijst … of bedenk een goed excuus!

De kilo is dood, leve de kilo

In de basisschool hebben we geleerd wat een kilo is. Maar sinds mei 2019 heeft de standaardkilogram, een cilinder van platina-iridium, plaatsgemaakt voor een wiskundige formule als internationale referentie voor de eenheid van massa.

Made in Belgium? Niet zo zeker!

De vermelding "Made in ..." is te vinden op heel wat producten die we dagelijks gebruiken. Maar wat betekent ze precies? Die notie van oorsprong is complexer dan ze lijkt.

Opblaasbare structuren: safety first!

U organiseert een buurtfeest en wilt een springkasteel en andere soortgelijke speeltuigen opzetten voor de kinderen. Waarop moet u letten zodat ze veilig kunnen ravotten?

Popup play structure

Productveiligheid: de FOD Economie houdt een oogje in het zeil

Elk jaar voeren we verschillende campagnes voor de controle van non-foodproducten. We formuleren ook aanbevelingen over het veilige gebruik van producten en/of de beschikbaarheid ervan in het kader van diensten.

toy security

Dringende herstellingen: hoe betaalt u zich niet blauw?

De Economische Inspectie van de FOD Economie ontving veel meldingen over dringende hersteldiensten, in het bijzonder door slotenmakers en loodgieters. Maar al te vaak lag een exorbitante, onaangekondigde prijs aan de basis van de meldingen.

urgent repairs

De FOD Economie als facilitator

Tijd om af te ronden 

Sinds 1 december 2019 is het verplicht om cash betalingen af te ronden naar de dichtstbijzijnde 5 cent. Naar aanleiding daarvan lanceerde de FOD Economie twee informatiecampagnes: de ene gericht op ondernemingen en de andere voor consumenten.

Ondernemingen
campagnebeeld-afronding

Brexit: steeds meer informatie voor een betere voorbereiding

Aanvankelijk was de brexit gepland op 29 maart 2019, maar die datum werd uitgesteld tot 31 oktober 2019 en daarna tot 31 januari 2020, de definitieve deadline. In de loop van 2019 vervolledigde de FOD Economie de informatie over de brexit om bedrijven en burgers er zo goed mogelijk op voor te bereiden.

campagnebeeld-doe-de-brexit-impact-scan

Naar een duurzamere chemische productie

Het vervangen van gevaarlijke chemicaliën is één manier om de industriële chemische productie te verduurzamen. Hoe halen we die enorme uitdaging? De FOD Economie liet een studie over dat onderwerp uitvoeren (enkel beschikbaar in het Engels).

chemicals-image

KBO Public search: steeds meer informatie beschikbaar over ondernemingen

De afgelopen twee jaar werden de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen meermaals gewijzigd. Dankzij Public search kan het grote publiek nu een schat aan ondernemingsgegevens raadplegen. Bent u op zoek naar informatie over een ondernemer? Neem een kijkje in KBO Public search!

screenshot-kbo-kruispuntbank

Kmo’s, schakel over naar digitaal!

Kleine ondernemingen en zelfstandigen uit de "traditionele" sectoren zijn zich niet altijd bewust van het belang van een digitale strategie. Met behulp van concrete getuigenissen zette de FOD Economie een sensibiliseringscampagne op touw.

Data4research: datakoppelingen voor innovatief onderzoek

Met zijn seminaries Data4research bouwt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bruggen met wetenschappelijk onderzoek. In 2019 kwamen zo statistici en wetenschappers aan het woord over hun mortaliteitsonderzoek.

Data4Research-visual

Een nationaal energie- en klimaatplan

In het raam van zijn bevoegdheden rond energie peilde de FOD Economie in een openbare enquête naar de mening van de Belgische stakeholders over het nationale energie- en klimaatplan 2021-2030. Op basis van die resultaten kwamen er richtlijnen om beleidsmakers te helpen bij hun opdracht op dat gebied.

nationaal-energie-klimaat-plan

Energietransitiefonds: financiering van innovatieve projecten

Elk jaar organiseert de FOD Economie een oproep tot innoverende onderzoeksprojecten op het vlak van hernieuwbare energie in de Noordzee, biobrandstoffen, kernenergie, bevoorradingszekerheid, transportnetevenwicht.

fonds-transition-visual

Tweede bestuursovereenkomst van de FOD Economie

In april 2019 sloot het Directiecomité van de FOD Economie een nieuwe bestuursovereenkomst met zijn voogdijministers. Die overeenkomst, de tweede in haar soort, is gebaseerd op zeven strategische doelstellingen en vormt het referentiekader voor de acties van de FOD voor de jaren 2019 tot 2021.

bestuursovereenkomst-cover

De FOD Economie als analist

Panorama van de Belgische economie: sectoren onder de loep

Het Sectoraal panorama analyseert de prestaties van de bedrijfssectoren in België op basis van officiële statistieken. Het bevat tabellen die enerzijds de prestaties van elke sector ten opzichte van de andere sectoren weergeven en anderzijds hun relatieve gewicht in de economie.

cover panorama

Digitale technologie in België: Barometer 2019

Elk jaar meet de Barometer van de informatiemaatschappij de evolutie van verschillende indicatoren en belicht hij de sterke en zwakke punten van ons land in de digitale wereld. De achtste editie bevat nieuwe indicatoren zoals 3D- printen, artificiële intelligentie en de "Women in Digital"-index.

digital-belgium-index

Herkomst van de zelfstandigen in België

Zelfstandigen van buitenlandse afkomst leveren een belangrijke bijdrage aan het sociale en economische weefsel in België. Bij gebrek aan nationale cijfers over dat thema voerde de FOD Economie een studie uit om de recente ontwikkelingen op dat vlak in kaart te brengen.

entrepreneurial-diversity

Europese Statistiekolympiade 2018-2019

In 2019 organiseerde Statbel, in samenwerking met regionale en internationale partners, zijn eerste statistiekwedstrijd voor leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Een team uit Aalter behaalde op Europees niveau de eerste prijs in de categorie 14 tot 16 jaar.

Analyse: methodes van Statbel uitgelegd

Onder de noemer “Analyse” publiceert Statbel meermaals per jaar diepgaande inzichten in de gepubliceerde cijfers, en in de methodes die gebruikt worden om tot die resultaten te komen. Thema’s die in 2019 aan bod kwamen: de inkomensongelijkheid tussen vrouwen en mannen, de methoden voor de berekening van de index en de structurele ondernemingsstatistieken.

thema-uitgaven-statbel

De FOD Economie in cijfers

Cijfers, mannen en vrouwen!

Ondanks de voortdurende inkrimping van het personeelsbestand is de wervingsactiviteit van de FOD Economie nog nooit zo intens geweest. In een context van “war for talent” zijn bepaalde profielen, zoals juristen, economen, IT’ers en ingenieurs, immers bijzonder moeilijk te vinden. Een ding is zeker: de FOD Economie is en blijft een fijne organisatie om voor te werken.

employer branding.gif

In dialoog met onze stakeholders

De FOD Economie heeft voortdurend contact met zijn vele stakeholders. Hier volgt een kort, niet volledig overzicht van de contacten met zijn verschillende gesprekspartners (bedrijven, burgers, politieke autoriteiten enzovoort).

14.619.939 bezoeken op onze website economie.fgov.be

102.860 telefonische contacten, e-mails, webformulieren en faxen behandeld door ons Contact Center 

42.987 volgers op onze sociale mediakanalen Facebook, Twitter en LinkedIn 

2.896 berichten op onze sociale mediakanalen

542 parlementaire vragen beantwoord

58 klachten over onze dienstverlening, waarvan 24 gegrond waren

Budget 2019

Samenvattend overzicht van de financiële middelen die aan de FOD Economie werden toegewezen en de belangrijkste bestemmingen ervan.

Budget 2019 - vastlegging
BUDGET 2019 _ VERREKENING

Ons contacteren

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie. Het is tot uw dienst elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tel.: 0800 120 33 E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Volg ons op sociale media